Eficientizarea activitatii societatii Calmodent Sibiu SRL prin dezvoltarea unei activitati de tehnica dentara

Calmodent Sibiu SRL anunta finalizarea implementarii proiectului „Eficientizarea activitatii societatii Calmodent Sibiu SRL prin dezvoltarea unei activitati de tehnica dentara”, cod MySMIS 133751, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 cu o valoare totală de 750.622,43 lei, din care 582.506,12 lei reprezinta finantare nerambursabila solicitata (495.130,20 lei valoare eligibila nerambursabila din FEDR respectiv 87.375,92 lei valoare eligibila nerambursabila din bugetul national).

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul a inceput in data de 01.10.2019 si a fost finalizat in  15.10.2022.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– achizitionarea de echipamente profesionale performante si software aferent pentru activitatea de tehnica dentara

– cresterea numarului mediu anual de salariati fata de anul 2018 prin angajarea a 3 persoane noi si mentinerea acestora cel putin pe perioada de monitorizare a proiectului.

Ca urmare a implementarii proiectului de investitii se estimeaza urmatoarele rezultate:

– achizitionarea de echipamente profesionale performante si software aferent (cuptor sinterizare, scanner intraoral, unitate de frezare, soft specializat de operare, imprimanta 3D de laborator, scanner intraoral 3D, soft implant, laptop,  2 micromotoare, turbina, aparat injectat proteze, cuptor pentru lucrari ceramice, sablator, baie ultrasunete, masa modulara pentru laborator si containere reciclare selectiva deseuri), destinate diversificarii activitatii de baza si cresterii cifrei de afaceri a CALMODENT SIBIU SRL’

– angajarea unui numar de 3 salariati noi, ca urmare a implementarii proiectului de investii si mentinerea acestora cel putin pe perioada de monitorizare a proiectului

 

Impactul investitiei la nivel local/regional: diversificarea obiectului de activitatea al societatii Calmodent Sibiu SRL prin realizarea unei investitii intr-un laborator de tehnica dentara si dotarea acestuia cu echipamente si software de ultima generatie; extinderea gamei de produse realizate in cadrul laboratorului de tehnica dentara si implicit cresterea volumului vanzarilor si a marjei de profit, respectiv a competitivitatii companiei pe piata de profil.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro), www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro)

Contact Calmodent

Str.Tribunei Nr.7 Ap.7, Sibiu
Jud.Sibiu, Romania
Telefon fix: 0269/220722

Call Now